Language

บริษัทเราตั้งอยู่ที่ จังหวัด อิบาระกิ ประเทศญี่ปุ่น เราให้บริการในการสร้าง / ซ่อมแซม / ดัดแปลงตัวถังรถแบบพิเศษ สามารถติดต่อสอบถามกับทางเราในเรื่องที่เกี่ยวกับตัวถังรถ

รับสร้างตัวถังรถ เช่น รถห้องสมุดเคลื่อนที่ , รถดับเพลิง โดยรถแต่ละคัน จะสร้างขึ้นตามความต้องการของลูกค้า

ที่นี่คือ “ศูนย์บริการซ่อมตัวถังรถบรรทุก“ ที่มีความละเอียดและรวดเร็ว โดยเปิดให้บริการที่ จ.อิบาระกิ และที่ จ.ชิบะ เป็นหลัก

© Yashika Body Company, Ltd. All Rights Reserved.